Pisani - to ... Co Pisani?
Pisani - szlacheckiej rodziny, pochodzący z Pizy, gdzie jego przodkowie około 905 przeniósł się do Wenecji. Luigi Pisani był doża Wenecja 1690, drugi Luigi Pisani - 1730 w dwóch Pisani były Cardinals. Jedna gałąź tej rodziny osiedliła się w Konstantynopolu; Nikolai Antonowicz Pisani w 1772 roku wstąpił do służby rosyjskiej, był dragoman ambasady rosyjskiej w Konstantynopolu, usiadł z YI Bułhakowa w Semibashennom zamku, a następnie był dragoman (Departament Azji (1802). Rodzaju Pisani wprowadzony w III genealogicznych księgach Wilnie ., Kowno i Petersburg Prowincja

Słownik biograficzny 2000

. <- 1 ->