Słownik biograficzny

Alexander Pisarev

Pisarev Alexander Alexandrovich is ... Czym jest Alexander Alexandrovich Pisarev?
Pisarev (Alexander Alexandrovich) - pisarz (1780 - 1848); był powiernikiem Uniwersytetu Moskiewskiego, gubernatorem wojskowym w Warszawie, senatorem, przewodniczącym Towarzystwa Miłośników Literatury Rosyjskiej, członkiem Akademii Rosyjskiej. Wydrukowano: "Przedmioty dla artystów" (Petersburg, 1807), "Napis sztuk pięknych" (St. Petersburg, 1808), "Zasady ogólne teatru, wybrane z Woltera" (St. Petersburg, 1809), "Listy wojskowe i uwagi, związane z niezapomnianym 1812 " (Moskwa, 1817) i wielu innych. itp. Zobacz M. Sukhlinow, "Historia Akademii Rosyjskiej" (tom 7, St. Petersburg, 1885) i "Małe rzeczy z rezerwy mojej pamięci" M. Dmitriewa (Moskwa, 1869).

Słownik biograficzny. 2000.