Słownik biograficzny

Pisarev Leonid

Pisarev Leonid - to ... Co Pisarev Leonid?
Pisarev (Leonid Iwanowicz, urodzony w 1865) - pisarz, absolwent Kazańskiej Akademii Teologicznej, który jest profesorem na wydziale patrystycznej. Jego główne prace: „Nauczanie Augustyn, biskup Hippony, człowieka w jego relacji do Boga” (Kazania, praca 1894 magisterska), „Autorytet Augustyna, biskupa Hippony, w dziedzinie teologii chrześcijańskiej na dworze starożytnych pisarzy chrześcijańskich” (Kazan, 1903 ); „St. Hipolit, biskupa rzymskiego Esej na jego życiu i twórczości literackiej.” (ib, 1898) ,. „Chrześcijanin dziewictwo na poglądach starożytnych pisarzy chrześcijańskich” (ib, 1903), „Małżeństwo i dziewictwo w świetle wczesnego patrystyczna- chrześcijańskiej” (. ibid., 1904), "Szkice i szkice o kościele wydarzenia kovno-publiczne z 1905 r. " (ib., 1906). Od 1904 r. Pisarev jest redaktorem czasopisma "Orthodox Sobesednik"; w 1906 r. założył, zredagował i opublikował tygodnik "Kościół-życie publiczne".

Słownik biograficzny. 2000.