Słownik biograficzny

Pisarev Modest Ivanovich

Pisarev Modest Ivanovich jest ... Co to jest Pisarev Modest Ivanovich?
Pisarev (Modest Ivanovich) - utalentowany aktor. Urodził się w 1844 roku. Studiował w pierwszym moskiewskim gimnazjum, gdzie był pod silnym wpływem profesora orzecznictwa Apollona Grigoriewa, który tam był. Poprzez Grigoriewa Pisarev stał się bliski ANowi Ostrowskiemu. Po ukończeniu Uniwersytetu Moskiewskiego, Pisarev, od 1867 roku zaczął grać najpierw na scenach prowincjonalnych, potem na prywatnej Moskwie, aw 1885 roku wstąpił do liczby artystów w teatrach cesarskich w Petersburgu. Jego repertuar jest bardzo obszerny. Z tragicznych ról szczególnie zastąpił króla Leara, Johna Groźnego, Millera (w "Przebiegłości i miłości"). Cieszy się wybitnym sukcesem w komediach Ostrovsky'ego oraz w The Bitter Destiny Pisemsky'ego. Był nauczycielem praktyki scenicznej w Imperial Theatre School oraz członkiem Komisji Literackiej i Teatralnej. W młodości umieszczał krytyczne artykuły o teatrze w moskiewskim Review, Entertainment i innych czasopismach i gazetach. Zmarł w 1905 r. M.V.K.

Słownik biograficzny. 2000.