Słownik biograficzny

Pisarev Sergey

Sergey Pisarev - to ... Co to jest Pisarev Sergey?
Pisarev (Sergey Dmitriewicz 1817 - 1891) - duchowny pisarz, absolwentka Moskiewskiej Akademii Teologicznej, wykładowca Priest. Pismo w Moskiewskim Seminarium Duchownym. Pisał: "Księga Hioba" ( "Orthodox Observer", 1864, nr 11, 12), "The Book of pochodzenia Job" (ib, 1865, nr 5.), "wizji proroka Ezechiela o nowej świątyni i nowej Jerozolimy" (ib . 1868, nr 3) i inni. Patrz. "The Moscow kościelne Gazette" 1891, nr 41.

słownik biograficzny. 2000.