Słownik biograficzny

Pisarevsky Peter

Pisarevsky Peter is ... What is Pisarevsky Peter?
Pisarevsky (Peter) - Mały rosyjski poeta; jego prace, raczej mierne, zostały umieszczone w Snez Korsun, Lazyvka Grebenki (1841) i Kolekcja matki galicyjsko-rosyjskiej (1869). Napisałem jeszcze kilka baśni i historię "Stetsko mozhebylitsya". N.Sc.

Słownik biograficzny. 2000.