Pisems are ... Czym są Pisems?
Pisemsky - rodzina szlachecka, którego historia sięga XV wieku. Dwaj Pisemscy towarzyszyli na Litwie Helenie, córce Jana II, oblubienicy wielkiego księcia litewskiego Aleksandra. Fiodor (zmarł w 1592) był ambasadorem w Polsce (1581 i 1585) i Anglii (1582/83), gubernator Czernihowie i dumnyi szlachcica. Pod koniec XVI wieku wielu Pisemów było gubernatorami miasta. Reszta została podpisana przez Daniłowicza Pisemskiego, jako wyborca ​​od szlachty Tula, list wyborczy do panowania Michaiła Fiodorowicza (1613). Kolejna filia Pisemskiego od czasów starożytnych posiadłości w obwodzie kostromskim; z tej gałęzi był znany pisarz Aleksiej Feofilaktowicz Pisemski (patrz). Rodzaj Pisemsky zawarte w części II i VI rodowody książek Władimir Kostroma Katerynoslavs'ka i prowincji Ufa (Gerbovnik, V, 56).

Słownik biograficzny. 2000.