Słownik biograficzny

Piskorski Vladimir K.

Piskorski Vladimir K. - to ... Co Piskorski Vladimir K.?
Piskorski (Vladimir K.) - historyk. Urodził się w 1869; ukończył kurs na Uniwersytecie Kijowskim na Wydziale Historii i Filologii. Wyjazd za granicę i dłuższego pobytu w Hiszpanii dał mu możliwość skoncentrowania studia historii tego kraju: mistrz jego pracy doktorskiej był „kastylijski Cortes w okresie przejściowym od średniowiecza do nowego” (1897), doktora - „pańszczyzny w Katalonii w średniowieczu” (1901). Jego „Historia Hiszpanii i Portugalii” stał się częścią kolekcji „Historia epok i krajów Europy” (edycja Kareeva i Luchitskii). Jest również właścicielem wielu artykułów w tym słowniku. Był profesorem historii powszechnej w Instytucie Historii i Filologii Nezhinsky'ego, a ostatnio został wybrany na to samo stanowisko przez Uniwersytet Kazański. N. K.

Słownik biograficzny. 2000.