Słownik biograficzny

Pitirim (ósmy patriarcha Moskwy)

Pitirim (ósmy patriarcha Moskwy) - to ... Co Pitirim (ósmy patriarcha Moskwy)?
Pitirim - ósmym patriarchą Moskwy. W patriarchacie Nikona był metropolitą Krutickim. Kiedy Nikon opuścił patriarchalny tron, Pitirim, jako metropolita Kruticki, został jego zastępcą i działał całkiem niezależnie, bez obcowania z Nikonem, jak prawdziwy patriarcha. Podczas procesu Nikon Pitirim był jednym z najgorszych wrogów Prokuratorów patriarchy brutto, w nadziei, widocznie, aby wziąć po obaleniu Nikon patriarchalnego tronu. To się nie udało; Patriarcha został wybrany Joasaph II (XIII, 717), i dopiero po jego śmierci Pitirim został patriarchą, w czerwcu 1672; w kwietniu 1673 roku zmarł. Zobacz MG Popov, "Materiały do ​​historii patriarchy Moskwy Pythirim" (Christian Reading, 1890, wrzesień-październik). N. V-ko.

Słownik biograficzny. 2000.