Słownik biograficzny

Glider Dmitrij Iwanowicz

Glider Dmitrij Iwanowicz - to ... Co to jest Glider Dmitrij Iwanowicz?
Glider (Dmitrij Iwanowicz 1820 - 1882) - inżynier górniczy. Po ukończeniu kursu w Instytucie Inżynierów Górnictwa Korpusu szybowca aż 1865 służył w Uralu Yugovskim roślin kontrolnych (Prowincja Perm), a następnie - i Motovilikha Sysertsky. W latach 1866 - 1876 był bibliotekarzem Instytutu Górnictwa. Szybowiec wydrukowane: „O środkach zapobiegawczych, które były podejmowane fabrykę Perm podczas buntu Pugaczowa, w 1774 roku” ( "Perm Collection" 1859, vol. I), "historyczny i statystyczny opis okręgu Perm państwowych hut" (ib., 1859), "Zbiór nowo odkryte i ponownie zbadane w dzisiejszych czasach minerałów" (3 obj., Petersburg. , 1867 - 1869 - 1872), "Magazyn górniczy" Index of articles "od 1860 do 1869" (St. Petersburg, 1871.); "Geognostische-palaontologische Bemerkungen uber die Peninsula Mangischlak und die Aleutische 1871" ( "Mountain Magazine", 1872) oraz szereg prac w "Perm Wojewódzkiego Gazette" (1860 i 1861), w „Kolekcji Perm "(1860) oraz w" Mountain Magazine ".

Słownik biograficzny. 2000.