Słownik biograficzny

Plater Adam S.

Adam S. Plater - to ... Co Plater Adam Stepanowicza?
Plater (hrabia Adam S., urodzonego w 1790 roku) - archeolog i przyrodnik. Był przywódcą szlachty Dinaburg County i członek Towarzystwa Archeologicznego Imperial, który przekazał wyniki swoich prac wykopaliskowych. Jego główne prace: "RZUT oka na sklad Geologiczny Inflant" (Vil'na, 1832); "Widoki pozostalych u Krakowie pomnikow Starożytnych Polski" (Kraków, 1876), "W dawnych grobach i starozytnosciach odkrytych w Inflantach Polskich" (Ryga, 1848); "Spis zwierzat ssacych, Ptaków i ryb Krajowych" (Vil'na 1852); "Opisanie hydrograficzno-Statystyczne Dzwiny Zachodniej oraz ryb w Niej zyjacych" (Vil'na, 1861).

Słownik biograficzny. 2000.