Słownik biograficzny

Platon (w świecie Porfiry Fedorowicz Boże Narodzenie)

Platon (w świecie Porfiry Fedorowicz Boże Narodzenie) - co to jest ... Platon (w świecie Porfiry Fedorowicz Christmas)?
Platon (w świecie Porfiry Fedorowicz Bożego Narodzenia, urodził się w 1866 roku) - duchowy pisarz, biskup Chigirinsky, wikariusz diecezji Kijów, rektor kijowskiego Akademii Teologicznej, gdzie i wykształconych. Jego główne prace: „Starożytny Wschód w świetle Objawienia Bożego” (Kijów, 1898 Praca magisterska), „Wartość życia ziemskie pragnienia życia niebiańskiego” (IB, 1900.) „na wolności sumienia” (IB, 1902). .

Słownik biograficzny. 2000.