Słownik biograficzny

Platon (w świecie Paul Simonovic Teby)

Platon (w świecie Paul Simonovic Teby) - to ... Co Platon (w świecie Paul Simonovic Teby)?
Platon (w świecie Simonovic Paweł z Teb; 1809 - 1877) - duchowej pisarza, absolwentka Moskiewskiej Akademii Teologicznej, rektora seminarium, pod koniec życia arcybiskupa Kostroma i Galich. dzieła Platona: „Historyczny opis Klasztor Świętej Trójcy Kozłowskiego” (Wiley, 1849), „Opis Perejaslavskogo Trójcy Daniłow klasztor” (ib, 1853) „Spojrzenie na historię Kościoła rosyjskiego” (Wiley, 1834), „Prawosławna teologia moralna” (Wiley, 1854;. 4th ed Petersburg, 1867). "Memo kapłan o swoich opłat podczas dokonywania rozporządzeń upamiętania" (część I, Kostroma, 1859 .. h II, MA, 1861; 2- ed, M., 1871 .. Vol 3, Moskwa, 1896), „Księga Pamięci dla kapłana lub Refleksje na temat obowiązków kapłańskich” (Wiley, 1860), „Krótkie podsumowanie artykułów wiary zgodnie z naukami Pravoslav (Kostroma, 1869), "Zbiór kilku słów, nauk i przemówień" (ib., 1869).

Słownik biograficzny. 2000.