Słownik biograficzny

Plato (ur Peter Gavrilovic Kazan)

Plato (ur Peter Gavrilovic Kazan) - to ... Co Plato (ur Peter Gavrilovic Kazań)?
Plato (ur Peter Gavrilovic Kazan, 1792/65) - pisarz, archimandryta klasztoru Twer Zheltikova, Master of the Moscow Akademii Teologicznej. Jego pisma: „Argumenty o sprawach duchowych” (1862), „nauk w niedziele i święta.”

Słownik biograficzny. 2000.