Słownik biograficzny

Plato Agrikolyansky

Plato Agrikolyansky - to ... Co Platon Agrikolyansky?
Plato (Agrikolyansky 1772 - 1854) - misjonarz i duchowy pisarz, archimandryta. Powołany w 1829 roku, jako pierwszy członek komisji w sprawie budowy kościołów do chrztu Samojed, Platon ochrzczony kilkaset pogan, zbudowany około 10 domów i samojeda przekonać, aby przenieść tam z ich nędznych chatach, kupiony za samojeda hodowli zwierząt nauczył ich, jeśli każdy kościół zaczął sklep Bakera . Z pism Platona znanych rękopisów: „Historyczny opis Igrickii Pesoshenskogo Monastery” i „historyczny opis miejscowości Teterinskoe” interesujące historie nieszczęść Yurlova Leo, biskup Woroneżu i biskupów Perejasław. listów Platona, gdzie życie jest samojeda opisane drukowane: pierwszy - w „historycznych, statystycznych i Geographic Magazine” w 1830 roku, drugi i trzeci - w „Gazecie” w Moskwie (1831, nr 36). Cf. A. Titow "Zapomniany misjonarz" ​​("Church Gazette", 1890, nr 3).

Słownik biograficzny. 2000.