Słownik biograficzny

Plato Lyubarskiy

Plato Lyubarskiy - to ... Co Platon Lyubarskiy?
Plato (Lyubarskiy, zmarł w 1811) - pisarz, absolwent kijowskiego Akademii Teologicznej, rektor Kazaniu Seminarium Biskupa Tambov, Astrachania ówczesnego arcybiskupa jekatierynosławskiej. Gdy była w Kazaniu był „Zbiór Kazań zabytków diecezji” z dodatkiem kondygnacji etnograficznym i historycznym treści. W „rosyjskich Starożytności” do 1870 roku opublikował swoje notatki „na zdobyciu Kazania”, w „odczytami Moskiewskiego Towarzystwa Starożytności”, część III - „Hierarchia Vyatka i Astrachań”, w „Historii buntu Pugaczowa” Puszkin - „Krótka wiadomość o Pugaczowa ". Uniwersytet w Kazaniu przechowywane w rękopisach pism Platona: „News of Kazan Spasopreobrazhensky klasztoru” i „Kazań hierarchii”, jak jego listów do Bantysh-Kamenský, głównie o Pugaczowa. Podczas życia Platona wydrukowano kilka jego kazań.

Słownik biograficzny. 2000.