Słownik biograficzny

Plato Malinowski

Plato Malinowski - że ... Co Platon Malinowski?
Platon (Malinowski, zmarł w 1751) - znany lider kościół, absolwent Akademii Kijowie, jej prefekta i Moskiewskiej Akademii archimandryty i doradcy Święty Synod. W 1732 roku, ze względu na ochronę książki „Kamień Wiary” został osądzony kancelarii tajnej, wielokrotnie poddawany cielesnych tortur, pozbawiony monastycyzmu i zesłany na Kamczatkę. Cesarzowa Elżbieta odesłała go do kapłaństwa i mianowała go biskupem Krutitsym, a następnie arcybiskupem Moskwy. Kontrolować jego diecezja Moskwa oznakowane urządzenia do duchowieństwa budynków kościelnych, zniesienie kar cielesnych prichetnikov, instytucja dziekanów urzędu (patrz „Historia Moskwy zarządzania diecezjalnego” Rozanov, część 2, tom 1, I, strona 44 -.... 75). Osobno wydano sześć "słów", ogłoszonych w 1742 - 1752 (liczone w recenzjach rosyjskiej literatury duchowej, Arcybiskupa Filareta). Zobacz art. IA Chistovich w "Ortodoksyjnej recenzji", 1862, nr 2.

Słownik biograficzny. 2000.