Słownik biograficzny

Płatonow (Kholmogorov Ivan)

Płatonow (Kholmogorov Ivan) - w ... Co Płatonow (Kholmogorov Ivan)?
Płatonow (Kholmogorov Ivan 1803 - 1890) - prawnik, profesor i członek honorowy Uniwersytetu w Charkowie; otrzymał wykształcenie w Seminarium Vifan i Moskiewskiej Akademii Teologicznej; został wybrany, wraz z braćmi Barshev, do studiowania nauk prawnych. Po dwóch latach wysłuchaniu wykładów z prawa na Uniwersytecie Petersburskim, Płatonow uczęszczał na wykłady na tej samej specjalności na Uniwersytecie w Berlinie. Po powrocie, Płatonow zdał egzamin na stopień doktora nauk prawnych w 1835 roku i określona na Uniwersytecie w Charkowie w dziale robót publicznych i decorum z przepisów stanowych. W 1856 r. Pan .. opuścił służbę na uniwersytecie. Jego główne prace: „Pojęcia wstępne w doktrynie poprawy i krajowym dekanatu” (Charków, 1856); „Dwa wiersze w pamięci MV Łomonosowa” (Charków, 1865), „Kim byli święci Cyryl i Metody, Słowian i Greków ? " ( "Spiritual Herald" 1866, luty); "de dignitate ac praestantia liguarum, Quas vocant, classicarum" (Charków, 1869).

Słownik biograficzny. 2000.