Słownik biograficzny

Płatono Nikita

Płatonow Nikita to ... Czym jest Płatonow Nikita?
Platonov (Nikita) - uczennica Moskiewskiej Akademii Teologicznej; przetłumaczył książkę: "Poemat łaski w utworach iV, kompozycja pana Racine'a" (Moskwa, 1802).

Słownik biograficzny. 2000.