Słownik biograficzny

Płatonow Petr Savitch

PŁATONOW Petr Savitch - to ... Co Płatonow Petr Savitch?
Płatonow (Peter Savitch 1823 - 1860) - rosyjski anatom. Studiował w szkole duchowej, w 1846 roku wstąpił do akademii medycznej i chirurgicznej, ukończył w 1851 roku doktorant. W 1853 r. - doktor medycyny za pracę magisterską "de abscessu iliaco vero seu abscessu perityphlitico"; W tym samym czasie został wyznaczony na draftora i nauczyciela anatomii opisowej, aw ciągu dwóch lat zastąpił profesora Naranovicha. W 1855 roku opublikował dwie pierwsze części jego kierownictwem anatomii opisowej, ukończony w 1858 roku, który został przyjęty jako podręcznik dla studentów. W 1858 r. Pan .. wysłał na 2 lata za granicę. Płatonow był starannie wykształconym, utalentowanym chirurgiem i znakomitym wykładowcą; Niestety, wczesna śmierć nie dała mu szansy na wykorzystanie wszystkich swoich wybitnych talentów.

Słownik biograficzny. 2000.