Słownik biograficzny

Płaton Szymon

Płatonow Symeon to ... Co to jest Symonosz Symeon?
Platonov (Symeon, 1781 - 1831) - arcykapłan; edukacja otrzymała w moskiewskiej słowiańsko-grecko-łacińskiej akademii. Jest właścicielem przekładu z greckiego "Rozumowanie przeciwko okropnościom śmierci", arcybiskupa Evgeny Bulgar (Moskwa, 1805).

Słownik biograficzny. 2000.