Słownik biograficzny

Plavilshchikov Wasilij

Plavilshchikov Wasilij - to ... Co Plavilshchikov Wasilij?
Plavilshchikov (Wasilij) - księgarz i bibliograf, brat PA Plavilshchikov. „malowanie” z jego biblioteki (St. Petersburg, 1820), w czasie tylko w Petersburgu, a trzy dodatki do niej do 1820, 1821 i 1822 roku, już po raz drugi, korzyści z rosyjskim bibliografia. Zmarł w 1823 roku, przekazując sklep, biblioteka i druk jego urzędnik, AF Smirdin (cm.), Który wydał jeszcze trzy dodatki do 1823, 1824 i 1825 wraz z początkiem 1826 roku. Wed "Bibliograf", 1892, z portretem Plavilschikovej (przedruk w "Przeglądzie wystawy druków", 1895, nr 7). N. L-iy.

Słownik biograficzny. 2000.