Pleshcheev - to ... Co Pleshcheev?
Pleshcheev. - Noble rodzina, pochodzące od Fiodora Akinfievich Byakont, który opuścił w XIV wieku z Czernihowie w Moskwie i byłego Boyar doprowadziły księcia Symeona Proud starszego syna Eleutherius .. -Family. - później St. Alexis, metropolita Wszechrusi (patrz i, 417.) Alexander, nazywany rozpryskiwania, był gubernatorem Kostroma (1375), wówczas bojarów, a jego potomkowie byli nazwa Pleshcheev i to samo nazwisko, i wziął trochę potomstwa przemysłu jego bracia. Michael B. Pleshcheev (zmarł 1468) był bojar Wasyl ciemności i Jana III. Jego syn i wnuk Andrew Michael cm. Powyżej. Timothy-Yurlo Pleshcheev (zmarł 1504) był dworzanin Jana III Fedor (który zmarł w 1607 roku) był dworzanin w Fałsz Dmitry i Wasilija Shuya. Ivan Afanasievich był Chashnikov car Michaił Fiodorowicz, a jego bratanek, Michael L. - bojar na regenta Sofia i pod Piotr wielki, udało mu się duże zlecenie Skarbu Leonti Stepanovich kolejność sędzia Zemsky, zabity podczas buntu 25 maja 1648 do tego samego rodzaju należy do poety Aleksiej Pleszczejew. (patrz ust. powyżej). Rhode Pleshcheeva przyniósł ksiąg genealogicznych prowincji VI Moskwie, Orzeł, Penza i Tambov (Herbarz, I, 44).

Słownik biograficzny. 2000.