Słownik biograficzny

Pleshcheyev Mikhail Andreevich

Pleshcheev Mikhail Andreevich jest ... Czym jest Pleshcheev Mikhail Andreevich?
Pleschechewa (Mikhail Andreevich) - pierwszego rosyjskiego ambasadora w Turcji (1497 - 1498), bojara i wojewodę. Został zaakceptowany przez sułtana i z powodzeniem osiągnął główny cel swojej ambasady - uregulowanie kwestii handlowych. W 1513 i 1522 r. Brał udział, w randze dowódcy, w kampanii Wasilija Ioannowicza przeciwko Zygmuntowi i Magmet-Girejowi. Został zhańbiony przez opozycję, którą złożył onowi rozwód wielkiego księcia z Salomonem (Saburova); został wybaczony w 1532 r., podpisując zobowiązanie do nie molestowania księżnej Wielkiego Księcia i Wielkiej Księżnej Eleny.

Słownik biograficzny. 2000.