Słownik biograficzny

Plesk Eduard Dmitrievich

Pleske Eduard Dmitrievich to ... Czym jest Pleske Eduard Dmitrievich?
Pleske (Eduard Dmitrievich, 1852 - 1904) - mąż stanu. Kształcił się w liceum w Aleksandrowie. Zajmował stanowiska wicedyrektora i dyrektora biura specjalnego sekcji kredytowej, kierownika banku państwowego; w 1903 r. został mianowany kierownikiem Ministerstwa Finansów, któremu nie zarządzał z powodu choroby; w 1904 został mianowany członkiem Rady Państwa. W 1885 roku opublikował "Informator dla inspektorów podatkowych, izby państwowe i skarby".

Słownik biograficzny. 2000.