Słownik biograficzny

Pletenetsky Elisha

Pletenetsky Elisha - w ... Co to jest Pletenetsky Elizeusz?
Pletenetsky (Elisha) - Little-rosyjski główną postacią publiczną XVII wieku; w godności Kijów Caves archimandryty (1599 - 1624) zadbał o poprawę życia monastycznego, rozpoczęła się w drukarni klasztor i papeterii fabryki, wezwani uczeni (Zachariasz Kopystensky, Pamba Beryndu Taras Zemke, Lawrence Zizaniy i wiele innych ..), opublikowane książek, głównie liturgiczny, promował rozwój kazania i szkoły podjął działania urządzenia o najlepszych Ławra urządzenie przytułku - „szpital dla ubogich” W wieku 8 lat (1616 - 1624) Pletensky zdołał wydać 11 edycji z drukarni laurowej. W przeważającej części obszerne; przez ten czas była to wspaniała działalność typograficzna. Zobacz Golubev "Peter the Grave" (I, 265 - 282). N.Sc.

Słownik biograficzny. 2000.