Słownik biograficzny

Plisov Mojżesz Gordeevich

Moses Plisov Gordeevich - to ... Co Plisov Mojżesz Gordeevich?
Plisov (Mojżesz Gordeevich) - profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomii Politycznej, Finansów i Handlu Petersburgu University (1782 - 1853); Studiował w Instytucie Pedagogicznym, uczęszczał na wykłady w Getyndze i Heidelbergu uniwersytetach. Wyposażony w mocne i szlachetny charakter (zob. Jego uwaga w przypadku profesora Hermana, Raupahe, Arsenyev i Galicji w „odczytami Moskiewskiego Towarzystwa Historii i Starożytności rosyjskiej”, 1866, vol. III), Plisov musiał opuścić uniwersytet w 1822 roku, w czas dominującego wpływu Magnitsky'ego i Runicha; służył w Drugiej Dywizji w Kancelarii Jego Królewskiej Mości, był senatorem.

Słownik biograficzny. 2000.