Słownik biograficzny

Planson Anton Karlovich

Planson Anton Karlovich - to ... Co Planson Anton Karlovich?
Planson (Anton Karlovich, 1791/39) - wykładowca języka francuskiego na uniwersytetach w Kijowie i Charków. Pisał: "Gramatyka francuzka" (Wilno, 1825) i "Manuel wykład élémentaire de ADAPTE a la Grammaire Francaise pour les Polonais" (Wilno, 1825).

Słownik biograficzny. 2000.