Słownik biograficzny

Ploschansky Benedict M.

Ploschansky Benedykta Michajłowicz - to ... Co Ploschansky Benedykt Michajłowicz?
Ploschansky (Benedict Michajłowicz) - galicyjskiego pisarza (zmarł w 1902 r.). Opierając się na „Świętej yurtsam” (zob. W Galicji-rosyjskie społeczeństwo .. Motion., Tom VII), opublikował nacjonalistyczno-konserwatywna gazeta „Słowo”, ale skończyło się w więzieniu pod zarzutem zdrady stanu, a następnie przeniósł się do Rosji. W Wilnie Ploschansky pracował w Komisji do analizowania dawnych instrumentów i napisał: „Przeszłość Kholmsk Rosję na archiwalnych dokumentach XV - XVIII wieku i innych źródeł” (Wilno, 1899).

Słownik biograficzny. 2000.