Słownik biograficzny

Konstantin Plotnikov Nikanorovich

Konstantin Plotnikov Nikanorovich - to jest ... Co jest Konstantin Plotnikov Nikanorovich?
Stolarze (Nikanorovich Constantine, urodzony w 1862) - pisarz, absolwent petersburskiej Akademii Teologicznej; był misjonarzem diecezjalnym diecezji oloneckiej. W 1901 r. Plotnikow dobrowolnie zrezygnował z kapłaństwa. Jego główne prace: „Przewodnik do wypowiedzenia rosyjski oddział, znany jako staroobrzędowców” (6 edycji, Petersburg, 1904 ..), „Historia podziału rosyjski, znany jako staroobrzędowców” (5th ed, Petersburg, 1905 r .. ), „Ignacy, arcybiskup Woroneżu, a jego esej na perstoslozhenii dla znaku krzyża” (Moskwa, 1896); „szybkie przypomnienie tego raskolovedeniyu pytania i odpowiedzi” (St. Petersburg, 1902) „korzyść z lektury i analizy dzieł literatury rosyjskiej” (część i, St. Petersburg, 1902).

Słownik biograficzny. 2000.