Słownik biograficzny

Plotnikov Mikhail

Plotnikov Mikhail - to ... Co to jest Michaił Plotnikov?
Ciesielstwo (Mikhail) - Zemsky statystyk i publicysta. Ukończył kurs na Uniwersytecie Moskiewskim na Wydziale Prawa. Służył w biurze statystycznym prowincjonalnego zemstvo w Niżnym Nowogrodzie. W 1896 roku przeniósł się do Petersburga, gdzie był aż do 1899 roku jednym z najbliższych współpracowników czasopisma „Russian Wealth”, pracujący głównie w departamencie wnętrza Kronik czasopism. Zmarł w roku 1903. Główne prace Plotnikov: „Rękodzieło Przemysł prowincji Niżny Nowogród” (Niżny Nowogród, 1894 wydanie prowincji ziemstwo Niżny Nowogród), „Na wpływem upraw i cen zbóż na przemyśle krajowym” (w książce „Wpływ plonów i ziarna cen”, opublikowany red. profesorowie AI Chuprov i AS Posnikov, St. Petersburg, 1897).

Słownik biograficzny. 2000.