Słownik biograficzny

Pobedinsky-Płatonow John Ioannovich

Pobedinsky-Płatonow John Iwanowicz - to ... Co Pobedinsky-Płatonow John Iwanowicz?
Pobedinsky-Płatonow (John Iwanowicz, zmarł w 1871 roku) - duchowy pisarz, ksiądz w Moskwie, Master of Moskiewskiej Akademii Teologicznej, który odczytać historię Biblii i patrystycznej. Opublikował szereg artykułów na temat biblijnej historii w „budujące czytania” i „Dodatki do tworzenia świętych Ojców”. (T. XI.) - Badanie „Prorocze Ministerstwo Amos i książka z jego przepowiedni” i „Clementine” (w „prawosławnego Review” , 1860).

Słownik biograficzny. 2000.