Słownik biograficzny

Pidvysotsky Aleksander I.

Pidvysotsky Aleksander I. - to jest ... Co jest Pidvysotsky Aleksander I.?
Pidvysotsky (Aleksander I.) - pisarza (zmarł 1883). Pochodzący z Małorosja, Archangielsk województwo Pidvysotsky wyjazd we wszystkich kierunkach i zebrał wiele etnograficznych, geograficznych i innych materiałów, które są w większości wpisane w jego „Słownik Archangielsk dialektu regionalnego”, wydanej w 1885 roku, drugi oddział Akademii Nauk i zwieńczona Nagrodę Łomonosowa. W uzupełnieniu do „Słownika”, Pidvysotsky wydrukowane: „Charków kalendarz na 1869, 1870 i 1871 roku”, „Notatki o naocznego świadka wydarzeń w Warszawie w 1861 i 1862 roku” (Petersburg, 1869) i szereg historycznych notatek w "archiwach rosyjskich" i "rosyjskich antykwariatach".

Słownik biograficzny. 2000.