Słownik biograficzny

Pidvysotsky Valerian Osipovich

Pidvysotsky Valerian Osipovich - w ... Co to jest Pidvysotsky Valerian Osipovich?
Pidvysotsky (Valerian Osipovich, 1822/92) - Rosyjski farmakolog. Przez 30 lat pracował na różnych instytucji rządowych i publicznych, a następnie, w 1872 roku, 50 lat, wszedł na Wydziale Lekarskim Dorpacie (obecnie Tartu) University, gdzie jako student przyciąga uwagę przełożonego w badaniach farmakologicznych. W roku 1878 - doktor nauk medycznych za pracę o histologii „... Anatomische Untersuchungen über d Zungendrusen d Menschen und d Saugethiere”, a następnie zaproszony jako asystent w departamencie farmakologii. Tutaj opublikował szereg ważnych badań. Szczególnie znany ze swojej pracy nad preparatów sporyszu, ipecac, a podofillina preparatów żelaza. Ponadto poprawił i uzupełnił podręcznik prof. Dybkowskiego. We wczesnych latach 80-tych był złożył ofertę na objęcie Zakład Farmakologii na Uniwersytecie w Krakowie, ale to nie jest rozliczana ze względów religijnych (Pidvysotsky było wiary prawosławnej). W 1885 roku został mianowany profesorem w Kazaniu w Zakładzie Farmakognozji.

Słownik biograficzny. 2000.