Słownik biograficzny

Poggenpol Nikolai

Poggenpol Nikołaj Pietrowicz - w ... Co to jest Poggenpol Nikołaj Pietrowicz?
Poggenpol (Nikołaj Pietrowicz 1824/94) - dziennikarz, redaktor założył w 1856 roku w Brukseli, pół-oficjalny organ dyplomatyczny rządu rosyjskiego „le Nord”, w którym specjalny dział na dopuszczenie do obrotu zostało otwarte od końca 1859 roku chłopi w Rosji; Obejmuje szereg artykułów następnie nasi naukowcy i administratorzy (MP Pogodin, PA Wałujew i inne), ale większość z tych artykułów wraz z pojawieniem się w Rosji podlegają ścisłej cenzurze.

Słownik biograficzny. 2000.