Słownik biograficzny

Pogodin, Alexander L.

Aleksandar Pogodin - jest ... Co to jest Aleksandar Pogodin?
Pogodin (Alexander Lvovich) jest filologiem. Urodził się w 1872 roku; ukończył kurs na Wydziale Historyczno-Filologicznym w Petersburgu. uniwersytet; praca magisterska - "Z historii ruchów słowiańskich", doktorat - "Ślady korzeni-podstaw w językach słowiańskich". Jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim w wydziale filologii słowiańskiej. Oprócz prac napisał: „Danie główne z językoznawstwa ogólnego” (St. Petersburg, 1896), „religia Zoroastra” (1903), „Bogowie i Herosi Hellady” (1904), serię artykułów dotyczących językoznawstwa porównawczego, historycznej geografii i etnografii (wymienionych w „Kolekcji uczniowie VI Lamanskago ", 1905). Jako członek unii akademickiej bronił praw polskiej szkoły. Autonomia Polski jest poświęcona jego artykułowi "Myśl rosyjska" (1906, nr 3).

Słownik biograficzny. 2000.