Słownik biograficzny

Pohoretsky Petro

Pohoretsky Petro - to ... Co Pohoretsky Petro?
Pohoretsky (Petr Iwanowicz, 1740/80) - słynnego naukowca, lekarza medycyny i profesor Szpitala Ogólnego Moskwa; wstąpił w 1757 r. z Kijowskiej Akademii Teologicznej w Petersburgu Szpital Ogólny, gdzie w 1760 r. otrzymał tytuł lekarza. W 1761 roku wysłał do Uniwersytetu w Lejdzie, gdzie w 1765 roku otrzymał tytuł doktora w dziedzinie medycyny za pracę: "de semimetallo Nikiel, cui pag 21 accedit examen Medicum Modi, wrzody quo Vulgus expilaro Solet (hair-worm)". Po powrocie do Rosji w tym samym roku został mianowany profesorem. W 1768 roku opublikował tłumaczenie Schreiber: „Manuductio ogłoszenie cognoscendos et curandos morbos, cui accedit dodatek de morbis sexus sequioris atąue infantum”, w przedmowie do którego był krytyczny wobec swoich towarzyszy w szkole chirurgicznej. Wrogie stosunki, które powstały w wyniku tego, zmusiły go do rezygnacji w 1769 roku i do osobistej praktyki.

Słownik biograficzny. 2000.