Słownik biograficzny

Pogozhev Paweł Iwanowicz

Pogozhev Pavel Iwanowicz - to ... Co Pogozhev Pavel Iwanowicza?
Pogozhev (Paweł Iwanowicz, urodzony w 1835) - doktor medycyny, ukończył na 2. gimnazjum Medycznej i Uniwersytetu w Moskwie (na wydziale medycznym ). Po ukończeniu studiów w 1858 roku Pogozhev stanowiskach: asystent kliniki Hospital terapeutyczny i anatom na wydziale fizjologii na tej samej uczelni. Oprócz swojej pracy doktorskiej ( „krążenie krwi w tkance mięśniowej”, 1871), Pogozhev napisał: „anatomicznego opisu serca u kręgowców” (Wiley, 1878), „Na wpustu kurczliwych przekazując kawałki żywności z pischepriemnika żołądka” (Wiley, 1884), „lokalne rozdzielanie krwi tętniczej w idiomuskulyarnyh cięć na heyroterapii” (Wiley, 1885), „Anakrotichesky impulsów przy ściskaniu arteria promieniowym lewo”, (Wiley, 1886), „pojawienie anakroticheskogo impulsu w lokalnej masażu” (Wiley 1887), "O odżywieniu w chorobach przewlekłych" (Moskwa, 1889), "O izolacji od zewnętrznych Przetoki żołądka „(Wiley, 1893) oraz niektórych innych; Opublikował także szereg artykułów w Moskiewskiej Gazecie Medycznej w 1868 roku.

Słownik biograficzny. 2000.