Pogozhevy - to ... Co Pogozhevy?
Pogozhevy - rodzina szlachecka, pochodzące, według legendy starożytnego rodoslovtsev z Łytwyna Wasyl Vorgosa, pseudonim „A fine”, udał się do Dymitr Doński na Mamay (1380) z „Olgerdovich” pozostała w Moskwie i otrzymał san okolnichogo. Michael Pogozhev został wysłany Jana III w 1495 i 1499 roku na Litwie do córki, Grand księżnej Heleny, z tajnej instrukcji. W XVI i XVII wieku Pogozhevowie służyli za przywódców pułków i gubernatorów miast. Dementy Semenovich Pogozhev był wojewodą w Alatyrze, Samarze i Archangielsku (1629-30); w sprawie skargi szwedzkiego króla za to, że nie biorąc pod uwagę „Queen of the ludzi w mieście, aby kupić chleb”, przywieziony z Archangielska do Moskwy ograniczone, ale w 1631 - 1634 roku. wymienione w służbie sądowej. Ten rodzaj Pogozhevyh przestał w ostatniej ćwierci XVII wieku. Pogozheva kolejna generacja pochodzi z Nowogrodu, gdzie jego przodkowie, kiedy Iwan Groźny, przeniesiona do posiadłości w Jarosławiu. Jeden z Pogożewów zginął w kampanii przeciwko Stence Razin. Ten rodzaj Pogozhevyh zatrzymał się na początku XVIII wieku, a wszystkie inne rodzaje Pogozhev - później pochodzenie.

Słownik biograficzny. 2000.