Słownik biograficzny

Pohvisnev Arkady Nikołajewicz

Pohvisnev Arkady Nikołajewicz - w ... Co to jest Pohvisnev Arkady Nikołajewicz?
Pohvisnev (Arkady Nikołajewicz, 1816 - 1891) jest dziennikarzem. Uczył się w Korpusie Pages, służył w Gwardii, a następnie adiutant gubernatora generalnego Wschodniej Syberii, Murawjew Amurem, który poinstruował go do Irkucka zarządzania teatrem. Pisał głównie lekkie komedie i wodewile (14 sztuk) z wersetami: "On the Nodules" (1878), "Bilet na loterię itp." . (1862), "Widow" (1860), "Na łapacza i biegnie na zwierzętach" (1861), itp Recenzje Pohvisneva rosyjskich i francuskich wydrukowanych sztuk przeważnie "Petersburg Gazette"; jego artykuły o balecie były bardzo doceniane.

Słownik biograficzny. 2000.