Słownik biograficzny

Pokorsky Gieorgij

Pokorsky Gieorgij - to ... Co Pokorsky Gieorgij?
Pokorsky (Gieorgij 1740 - 1800) - pisarz, ksiądz. Studiował w seminarium w Kostromie. Będąc członkiem Akademii Rosyjskiej (od 1787 r.), Był zaangażowany w wybieranie słów z dzieł Grzegorza z Nazjanzu, zbieranie i tłumaczenie słów z literą "D" i ustalanie pisowni. Napisał: "O Kościele i sakramentach" (Moskwa, 1780), w celu nawoływania staroobrzędowców.

Słownik biograficzny. 2000.