Słownik biograficzny

Maria Pokrowskaja

Maria Pokrowskaja to ... Czym jest Maria Iwanowna Pokrowskaja?
Pokrowskaja (Maria Iwanowna) - nowoczesna rosyjska higienistka. Urodziła się w 1852 roku w mieście Nizhny Lomov w prowincji Penza. Otrzymała podstawowe wykształcenie w domu; w 1870 r. zdał egzamin na tytuł nauczyciela domowego, aw 1876 r. wstąpił na medyczne kursy Zemstvo. Od 1882 do 1888 roku. służył jako lekarz medycyny w prowincji Psków. Wydała kilka prac: "Doświadczenie statycznego badania zachorowalności i śmiertelności populacji w związku z jakością wody" i inne. Po przybyciu do Petersburga Pokrovskaya przestudiowała mieszkania robotników petersburskich i opublikowała szereg prac na ten temat w Biuletynie Higieny ogólnej na lata 1895 i 1896.

Słownik biograficzny. 2000.