Słownik biograficzny

Pokrowski Egor Arsen'evich

Pokrowski Egor Arsenijević - to jest ... Co to jest modlitwa Egor Arsenijević?
Basil (Egor Arsenijević 1838 - 1895) - słynny pediatra Moskwa i pedagog. Pod koniec 1860 roku w ramach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Moskiewskiego, był zaangażowany w szczególności chorób wieku dziecięcego i zakwalifikowano jako stażysta w Szpitalu Dziecięcym w Sofii w Moskwie. W 1870 r. - doktor medycyny na rozprawę doktorską "O źródle nowotworu tkanki łącznej ze wzrostem światła naczyń krwionośnych". Następnie Pokrovsky wyjechał za granicę, gdzie szczegółowo studiował strukturę dziecięcych szpitali w Berlinie, Wiedniu, Paryżu i innych miastach. Po powrocie stamtąd, w 1882 roku, został mianowany głównym lekarzem Szpitala w Sofii, który całkowicie przekształcił. Pokrowski opublikował serię artykułów: „Skin Care dzieci”, „Pierwszy rosyjski żywność dla niemowląt”, „Pływanie i dziecko chrzest w zimnej wodzie”, „Infant feeding” i inne. Największa i zasłużoną sławę zadowoleni z jego książki „Trening fizyczny dzieci w różnych krajach, zwłaszcza Rosji” (1890), „gry dla dzieci w odniesieniu do historii, etnografii, pedagogiki i higieny” (wydanie 2, 1895). Pokrovsky był również redaktorem czasopisma "Bulletin of Education" (VII, 646). G. M. G.

Słownik biograficzny. 2000.