Słownik biograficzny

Pokrowski Fedor

Pokrowski Fedor - jest ... Co to jest modlitwa Fedor?
Basil (Fedor Vasileviich, zmarł w 1903 roku) - archeolog, absolwent Petersburgu. Akademia Teologiczna; Był kustoszem Wileńskiego Muzeum Starożytności, dokonywał wykopalisk archeologicznych na Terytorium Zachodnim i w prowincji Kostroma; wyniki tych wykopalisk i badań opublikowanych w obszernych pismach. .. „Mapa archeologiczne prowincji Wilnie, Kownie i Grodna”, „Opis Wilnie Muzeum Starożytności”, itp Patrz „F V. Pokrowski” (nekrolog: „Kościół Bulletin”, 1903, nr 33).

Słownik biograficzny. 2000.