Słownik biograficzny

John Basil Gavrilovic

John Basil Gavrilovic - w ... Co to jest John Basil Gavrilovic?
Basil (John Gavrilovic urodził się w 1834 roku) - duchowy pisarz, archiprezbiter katedry św Andrzeja w Petersburgu, mistrz Petersburskiej Akademii Teologicznej, jego pism. "Historia jednej święty, powszechny i ​​apostolski kościół" (wydanie 2, Petersburg, 1875.), "Wielkanoc w cerkwi" (St. Petersburg, 1862), "modlitw prawosławnych, z wyjaśnieniami" (wydanie 2, Petersburg, 1879). i inne. zmarł w 1902 roku zobaczymy. "archiprezbiter I. GP" (nekrologu: "Kościół Bulletin", 1902, nr 21).

Biograficzne słownika 2000.