Słownik biograficzny

Pokrowski Piotr Antonowicz

Pokrowski Piotr Antonowicz - w ... Co to jest modlitwa Piotr Antonowicz?
Basil (Piotr Antonowicz, 1802 - 1888) - archiprezbiter, duchowy pisarz; ukończył kurs w Moskiewskiej Akademii Teologicznej; był głównym kapłanem armii i marynarki wojennej; przyczynił się do utworzenia społeczeństwa opiekuńczego dla biednych duchownych wojskowych. Pisał: „Odbiornik Metropolita Filaret na wydziale Moskwa” ( „służyć zbudowaniu czytanie” 1868, luty), „radości aniołów pokutników” (IB 1870 listopada.). . Patrz "Usługa Pięćdziesiąt rocznica główny Kapłan Armed Forces PE Pokrowski" ( "Kościół Bulletin", 1878, № 35 i 36), "Traveler", 1878, tom IV; "Kościół Bulletin", 1888, № 10 ( nekrolog Pokrowskiego).

Słownik biograficzny. 2000.