Słownik biograficzny

Polenov Boris Konstantynowicz

Polenov Boris Konstantynowicz - w ... Co to jest Polenov Boris Konstantynowicz?
Polenov (Boris K., urodzony w 1859 roku) - geolog. Brał udział w wyprawie na Ałtaju w 1882 roku i Dokuchaev prowincji Połtawa 1888 - 1889. Jego geologiczne i gleby oraz eseje Khorolsky Konstantinograd County opublikowane w „Materials oceny gruntów Połtawy prowincji 1890 -. 1891 lat”. W 1884, 1886 i 1890 roku. Pojechałam do Uralu; wynikiem badań Polenov było odkrycie złóż złota w Severozaozerskoy kraju. Inne prace Polenov: „Eseje skały Vilyui County Vitim plateau i obrzeżach glebowe plateau przylegającą do dolin rzecznych” ( „Journal of Natural History”, 1890), itd Zawiera profesorem na Uniwersytecie w Kazaniu w dziale mineralogii i geologii ..

Słownik biograficzny. 2000.