Słownik biograficzny

Poletaev Nikolai

Poletaev Nikolai - w ... Co to jest Poletaev Nikolai?
Poletaev (Nikolai) - prawnik i entomolog, urodzony w 1833 roku, ukończył kurs na Uniwersytecie Moskiewskim Wydziału Prawa. Od 1866 r. Pan (...) przysięgał pełnomocnika Izby Sprawiedliwości w Petersburgu. Osobno, wyd., "Na podstawie imputacji zgodnie z zasadami filozofii pozytywnej" (1832). Spośród innych prac, będzie nazwane: „Odpowiedzialność karna granica próba” ( „Biuletyn Prawny”, 1864), „Roszczenia nielegalnego wzbogacenia” i „Recepta windykacja” ( „Journal of prawa cywilnego i karnego” dla 1892 i 1893), „Odpowiedzialność firmy i jej organy do indywidualnych akcjonariuszy „” Granice wzajemnego «i» granicy odpowiedzialności karnej chorej psychicznie «(» Law Society of Magazine na Uniwersytecie Petersburskim «dla roku 1894 - 98). i innych dodatkowo Poletaev opublikował serię artykułów na entomologii w» Proceedings of the Russian Towarzystwo entomologiczne ", w którego prezydent-prezydent był w latach 1885-1890. oraz w "horae Societatis Entom. Rossicae" na lata 1877 - 1880. A w "Comptes Rendus de l'Acad. Des Sciences w Paryżu" (1880) i Carus "zoolog. Anzeiger" (Lipsk, 1885).

Słownik biograficzny. 2000.