Słownik biograficzny

Poletika Andrew

Poletika Andrew - to jest ... Co jest Poletika Andrew?
Poletika (Andrew) - Czernihów gubernator i prowincjonalny przywódca szlachty . "Pamiętnik Katarzyny I w Kijowie w 1787 r." opublikowany w „Księdze Pamiątkowej prowincji Kijowie w 1858 roku,” jego „Przemówienie z okazji przybycia do Czernihowie Katarzyny II w 1785 roku” - w "Odczytach Moskiewskiego Towarzystwa Historii i Starożytności Rosji" (1865).

Słownik biograficzny. 2000.