Słownik biograficzny

Poletika Basil Apollonovich

Poletika Basil Apollonovich - to ... Co Poletika Basil Apollonovich?
Poletika (Wasilij Apollonovich) - dziennikarz (zmarł w 1888). Inżynier górnictwa z zawodu Poletika służył ponad 25 lat na Zachodniej Syberii jako zarządzające kopalnie w okręgu Ałtaj; Następnie, w towarzystwie Semyannikov nabył Foundry Thomson, który stopniowo zamienił zakładzie mechanicznym i stoczni dla przemysłu stoczniowego (z materiałów rosyjskich) oraz budowy lokomotyw. Głośnik wygadany, dobrze własnością pióro Poletika przez długi czas zmagał się z nastroju wolnego handlu, które panowały w naszej administracji i prasy, najpierw na łamach „St. Petersburg Wiedomosti” i „Północnej Bee”, a następnie na kolumnach ich ciał „Exchange Gazette” (III, 884) i "Plotka" (XIX, 617). W ostatnich latach, był wiceprezesem Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Opublikował publiczne wykłady "O żelaznym przemyśle".

Słownik biograficzny. 2000.